O festivalu
Landart v zaniklých obcích Ralska

Festival probíhá v Národním geoparku Ralsko. Ráz kulturní krajiny zde byl narušen vysídlením českých i německých obyvatel po druhé světové válce a zřízením vojenského výcvikového prostoru, který v letech 1968 až 1991 využívala sovětská armáda. Během tohoto období zcela zaniklo mnoho osad a vesnic i se svými kostely, školami a hřbitovy.

Landart je ekologicky laděný umělecký směr, který nezatěžuje přírodu, ale naopak vede k návratu k přírodním materiálům. Land art je pro nás také způsob, jak se navrátit ke kořenům kraje, k přírodě a k historii místa. Umělecké vyjádření se pokouší překlenout historii násilné přeměny krajiny.

Pojďte s námi na jeden den oživit zaniklou obec Jabloneček.

Autor díla a fotografie: Ondřej Koudelka.

Posláním aktivit je posílení kulturní identity místních obyvatel s krajinou v pohraničí, která prošla (stejně jako podobná místa v Sudetech) zásadní proměnou ve 20. století. V dnešní době k takovým místům hledáme vztah, mnoho z nich jsou místa "zmizelá", jejichž význam pro budoucnost musíme teprve najít. 

Překlenout bariéry. Chceme propojit lidi z různých uměleckých oborů (poezie, výtvarná tvorba, hudba, divadlo) a dalších vědních oborů, které se zabývají krajinou - např. ekologie, psychologie, filosofie, historie, přírodních věd, což odpovídá modernímu celostnímu přístupu ke krajině a člověku. Projekt spojuje umění a krajinu, toto spojení prolamuje jazykové bariéry, funguje pocitově.

CO BYCHOM RÁDI?

  • Aby v krajině zaniklých obcí pod Ralskem vznikla landartová díla, z přírodních materiálů, která osloví a inspirují místní i návštěvníky - podnítí ke k vlastnímu hledání významu této krajiny - k vlastnímu tvoření
  • Aby umělecké vyjádření zkusilo překlenout historii násilné přeměny krajiny, která poznamenala její tvář ve 20. století